6

Belastingaangifte – Ben jij wel mijn fiscale partner?  – vraag het mijnonlinebelastingadviseur

Samenwonen heeft véél voordelen. Het is bijvoorbeeld (vaak) gezelliger. Je bouwt samen onder één dak iets moois op. Het kan je misschien wel geld opleveren door gezamenlijk belastingaangifte te doen. Komen jullie daarvoor in aanmerking?

‘Voor de Belastingdienst kun je het hele jaar fiscale partners zijn.
Daar kun je zelf voor kiezen’

Zijn jullie fiscale partners?

Als het gaat om belastingen en samenwonen is de belangrijkste vraag: zijn jullie fiscale partners? Want dat bepaalt of je sommige kosten slim kunt verdelen. In deze gevallen zijn jullie fiscale partners: 

- Jullie hebben samen een kind.

- Eén van jullie heeft het kind van de ander erkend.

- Tenminste één van jullie is aangemeld als pensioenpartner bij een pensioenfonds.

- Minderjarige kinderen van (één van) jullie staan op jullie woonadres ingeschreven.

–––––––––––––––––––––––––––––

Je bent getrouwd of hebt een geregistreerd partnerschap

Dan ben je fiscale partners vanaf het moment dat je trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Woonde je in dat jaar vóór die datum al samen? Dan ben je fiscale partners vanaf het moment dat je binnen dat jaar samen op hetzelfde adres stond ingeschreven bij de gemeente.

Je bent niet getrouwd en hebt geen geregistreerd partnerschap. Maar er staat wel iemand ingeschreven op je adres

Dan bent je fiscale partners met deze huisgenoot als je voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

Vanaf wanneer ben je fiscale partners met je huisgenoot?

Voldoe je met je huisgenoot aan 1 van de voorwaarden voor fiscaal partnerschap? Dan bent je fiscale partners vanaf het moment dat je samen op hetzelfde adres ingeschreven stond. Stond je het jaar ervoor al op hetzelfde adres ingeschreven? Dan ben je het hele jaar fiscale partners van elkaar.

Voorbeeld  —  Je staat vanaf 15 mei met iemand samen ingeschreven. Op 1 december krijg je met deze persoon een kind. Je bent dan fiscale partners vanaf 15 mei.

Wanneer ben je geen fiscale partners meer?

Zodra je niet meer samen op hetzelfde adres staat ingeschreven. Ook al voldoe je nog steeds aan 1 van de genoemde voorwaarden.

Voorbeeld Je hebt samen met een huisgenoot een huis gekocht waarin je samen gaat wonen. Vanaf 28 augustus staat deze huisgenoot niet meer op het adres ingeschreven, maar je blijft nog wel samen eigenaar van het huis. Je bent dan fiscale partners tot 28 augustus.

Voorbeeld Je staat samen met een huisgenoot op hetzelfde adres ingeschreven, maar hebt het notarieel samenlevingscontract laten ontbinden. Je blijft in dit geval fiscale partners totdat je niet meer samen ingeschreven staat.

Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? In de volgende situaties kan het fiscaal partnerschap veranderen:

Opname in verzorgings- of verpleeghuis

Sta je niet meer op hetzelfde adres ingeschreven omdat een van jullie (of jullie allebei) worden opgenomen in een verzorgings- of verpleeghuis? Dan blijf je toch fiscale partners. Woon je ongehuwd samen, dan ben je geen fiscale partners meer als:

Kies je ervoor om het hele jaar fiscale partners te zijn of een deel ervan? 

Heb je maar een deel van het jaar een fiscale partner? Dan kun je bij de aangifte ervoor kiezen om het hele jaar als fiscale partners te worden beschouwd.

Heb je binnen een jaar meerdere fiscale partners na elkaar? Dan kun je met een van deze personen ervoor kiezen om het hele jaar als fiscale partners te worden beschouwd.

Let op! —  Wonen jij en je partner niet in Nederland? Of woont een van jullie beiden niet in Nederland? Dan gelden aanvullende regels. Ben je tijdens het jaar geëmigreerd of geïmmigreerd? Ook dan gelden aanvullende regels.

Kunnen meerdere personen na elkaar je fiscale partner zijn?

Ja, dat kan. Bijvoorbeeld omdat je tijdens het jaar gescheiden bent en met iemand anders bent gaan samenwonen. In dat geval is elke persoon met wie je aan de voorwaarden voldoet voor een deel van het jaar je fiscale partner. Je kunt met een van deze personen ervoor kiezen om het hele jaar als fiscale partners te worden beschouwd.

Kunnen meerdere personen tegelijkertijd uw fiscale partner zijn?

Ja, in theorie kan dat. Bijvoorbeeld omdat meerdere personen op het adres staan ingeschreven. En je ook op hetzelfde moment met meerdere personen aan de voorwaarden voor fiscaal partnerschap voldoet.

Uiteindelijk kun je maar één fiscale partner tegelijkertijd hebben. Het is dan belangrijk te kijken naar de situatie met wie van hen je voldoet aan welke specifieke voorwaarde.

Bijvoorbeeld

Je bent getrouwd of hebt een geregistreerd partnerschap

Dan ben je altijd fiscale partners met je echtgenoot of partner. Staan er nog andere personen op je adres ingeschreven? Dan kun je met hen geen fiscale partners zijn, ook al voldoe je met hen aan de voorwaarden voor fiscaal partnerschap.

Je staat met meerdere personen op hetzelfde adres ingeschreven

Dan moet je kijken met wie van hen je aan de hoogste voorwaarde voor fiscaal partnerschap voldoet.

Voorbeeld Je staat met twee andere personen op hetzelfde adres ingeschreven. Met een ervan hebt je samen een kind, met de ander heb je samen het huis gekocht. Je bent fiscale partners met de persoon met wie je een kind hebt, omdat deze voorwaarde hoger staat dan de voorwaarde ‘Je bent samen eigenaar van een eigen woning.’

Je voldoet met meerdere personen aan dezelfde voorwaarde voor fiscaal partnerschap

Dan ben je met geen van deze personen fiscale partners.

Voorbeeld  —  Je hebt met twee andere personen een huis gekocht waarin je samen gaat wonen. Je hebt dan geen fiscale partner op basis van de voorwaarde ‘Je bent samen eigenaar van een eigen woning’, omdat je met twee personen tegelijkertijd aan deze voorwaarde voldoet.

Je kunt nog wel met een van deze personen fiscale partners zijn als je met deze persoon aan een van de andere voorwaarden voldoet.

–––––––––––––––––––––––––––––

Fiscaal partnerschap heeft gevolgen...

Als je fiscale partners bent, kun je samen belastingaangifte doen. En dat kan positief uitpakken: je mag namelijk gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten verdelen. Als je dat slim doet, kun je geld besparen. De ene partner kan bijvoorbeeld in een hoger belastingtarief vallen dan de ander. Door wat schuifwerk kun je dan meer inkomstenbelasting terugkrijgen. Elke verdeling mag, zolang je maar op een totaal van 100% uitkomt. In de digitale aangifte kun je - vóórdat je deze verstuurt - net zo vaak schuiven totdat je de meest voordelige verdeling hebt gevonden. 

–––––––––––––––––––––––––––––

Welke inkomsten en aftrekposten mag je verdelen?

Welke inkomsten en aftrekposten mag je niet verdelen?

Tot wanneer kun je de verdeling wijzigen?

Totdat je aanslag en die van je partner onherroepelijk vaststaat. Als je geen bezwaar maakt, is dat 6 weken na de datum van de aanslag. Tot die tijd kun je in je aangifte de verdeling van je gemeenschappelijke inkomsten en uitgaven wijzigen en voor jullie allebei opnieuw aangifte doen.

–––––––––––––––––––––––––––––

 

Niet het hele jaar fiscale partners geweest?

Misschien woon je pas sinds een paar maanden samen. En ben je niet het hele jaar lang fiscale partners geweest. Toch kan de Belastingdienst je dan het hele jaar als fiscale partners beschouwen. Daar kun je zelf voor kiezen. Dit kán belastingvoordeel opleveren. Maar het hangt erg van de omstandigheden af. En het kan niet als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan.

Wel samenwonend, maar (nog) geen fiscale partners

Als je geen fiscale partners bent, kun je niet gezamenlijk aangifte doen. Maar samenwonen kan wél gevolgen hebben voor toeslagen of de heffingskorting. De Belastingdienst kijkt namelijk naar jullie gezamenlijke inkomen. Dus woonde je eerst alleen en kreeg je huurtoeslag? Dan kan het zijn dat die toeslag vervalt. Jullie gezamenlijke inkomen is dan te hoog. Nog een voorbeeld: woonde je eerst alleen met een minderjarig kindje en ga je amenwonen? Dát kan gevolgen hebben voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Twijfel je? Vraag dan de consulent van mijnonlinebelastingadviseur om hulp!

Denk wel dat er wel algemene raadgevingen zijn, maar dat die per persoon of per gezin verschillen. Wat goed is voor het ene gezin, kan totaal niet van toepassing zijn op een ander gezin. En eerlijk duurt het langst, fouten in belastingaangifte of te veel aangevraagde toeslagen worden vrijwel altijd weer rechtgezet met alle gevolgen van dien.

Veel succes met het invullen van de belastingaangifte. Je kunt natuurlijk ook een afspraak maken op mijnonlinebelastingadviseur.nl, dan kun je samen met een van onze consulenten de aangifte doen.

‘Wat is er prettiger dan zeker te weten dat de belastingaangifte goed is gedaan!’
> meer artikelen <