10

Belastingvrij verdienen 2019, 2020 en 2021   – vraag het mijnonlinebelastingadviseur

Doordat er heffingskortingen omhoog gaan en het belastingvrije inkomen stijgt wordt belastingvrij verdienen mogelijk. De arbeidskorting en algemene heffingskorting gaan omhoog. Een tweede baan - belastingvrij - is in 2019, 2020 en 2021 mogelijk, afhankelijk van het totale inkomen en de af te dragen inkomstenbelasting. Belastingvrij geld verdienen kon in 2019 ook al en is in 2020 en 2021 weer mogelijk.

Belastingvrij geld verdienen is géén zwart geld, zolang je je aan de regels van de Belastingdienst houdt’

Belastingvrij verdienen in 2019, 2020 en 2021

Het belastingstelsel voor de inkomstenbelasting kent (sinds 2001) vier hoofdelementen die gezamenlijk een belastingvrij inkomen mogelijk maken:


Als je loon hebt uit een baan of bijbaan betaal je loonbelasting. De werkgever is verplicht om loonbelasting en premies in te houden. Tegelijkertijd zijn er heffingskortingen waar je recht op hebt. Wie werkt heeft recht op arbeidskorting en algemene heffingskorting. Bij een inkomen tot €8.200 hebt je recht op:


Samen is dit maximaal €3.044. Je betaalt 37,35% belasting over €8.200 en dat is €3.062. Trek dat van elkaar afen het is belastingvrij. Hier ligt dan ook ongeveer de grens voor 2021, het precieze bedrag is in 2021 €8.450. Zonder arbeidskorting zijn de bedragen iets lager. In 2019 was het belastingvrije bedrag nog ongeveer €7.100.


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hoe hoog is de arbeidskorting maximaal?

De arbeidskorting bedraagt in 2020 maximaal €3.819. Dat is ruim €400 meer dan in 2019. Als je recht hebt op een AOW-uitkering is dat bedrag ongeveer de helft:

Je werkgever houdt bij de inhouding van de loonbelasting met de arbeidskorting rekening. Een hogere arbeidskorting, betekent een hoger nettoloon. Als het jaar is afgelopen kan pas worden bepaald of je te veel of te weinig arbeidskorting hebt ontvangen. De verrekening - positief of negatief - vindt plaats na het invullen van de aangifte inkomstenbelasting en de daaruit volgende belastingaanslag.

Heeft iedereen recht op evenveel arbeidskorting?

Niet iedereen heeft recht op eenzelfde bedrag aan arbeidskorting. In 2020 wordt wel een extra tarief ingebouwd voor de inkomens tussen de €21.400 en €35.000. De arbeidskorting die je krijgt is afhankelijk van de hoogte van het arbeidsinkomen.

Vanaf welk inkomen wordt de arbeidskorting 2020 lager?

Door de afbouw wordt de arbeidskorting snel minder. De grens waarop dit gebeurt bedraagt in 2020 circa €35.000. Er zijn vijf schijven arbeidskorting in 2020:

De arbeidskorting tabel voor wie recht heeft op AOW en ook een inkomen heeft uit arbeid wordt dan:

Er is goed nieuws voor wie een inkomen heeft tussen €21.400 en €35.000, omdat de arbeidskorting daar stijgt, terwijl in 2019 nog een vast bedrag gold. Heb je per jaar meer inkomen, dan wordt het meerdere snel afgebouwd.

Ik heb inkomsten uit werk, maar geen arbeidskorting

Als het goed is houdt de werkgever rekening met je arbeidskorting als loonheffingskorting. Hoeveel dat is? Rekening houdend met de afbouw en afbouw grens kan worden bepaald op hoeveel arbeidskorting je recht hebt als je nog niet recht hebt op AOW:

Hoogte arbeidskorting 2020 bij verschillende inkomens, geen recht op AOW

Een arbeidskorting van nihil is in 2020 mogelijk vanaf een hoog inkomen, maar tot een inkomen van ongeveer €98.500 heb je recht op een bedrag aan arbeidskorting. Als je recht hebt of recht krijgt op AOW in 2020, en nog werkt, kan de arbeidskorting er als volgt uitzien.

Hoogte arbeidskorting 2020 bij verschillende inkomens, met recht op AOW en met inkomen uit werk

Arbeidskorting 2020, wat levert dat netto op?

De arbeidskorting kan maximaal €3.819 zijn bij een inkomen van circa €35.000, de algemene heffingskorting die bij dit inkomen hoort bedraagt circa €1.600 euro, samen een bedrag van ruim €5.400. Dat betekent bij dit inkomen dat je €5.400 minder loonbelasting hoeft te betalen dan zonder heffingskortingen het geval zou zijn geweest.

Belastingherziening 2020

Het kabinet werkt toe naar een tweetaks voor de inkomstenbelasting in 2020, een jaar eerder dan gepland. In 2020 gaan de belastingtarieven in de inkomstenbelasting voor een groot deel omlaag en kunnen de hogere heffingskortingen je netto een extra voordeel opleveren.

De hogere inkomens krijgen wel een lager belastingtarief, maar zien ook dat het voordeel van de heffingskortingen redelijk snel naar nul worden afgebouwd. Dat voordeel lopen de hogere inkomens mis.

‘Zorg ervoor dat door de werkgever en de Belastingdienst met de juiste heffingskortingen wordt gerekend’

Niemand wil aan het einde van het jaar graag belasting bijbetalen. Je loonstrook 2020 geeft hierover meer duidelijkheid.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Belastingvrij verdienen in 2020 en 2021

Ook 2020 en 2021 zijn interessante jaren voor belastingvrije inkomsten, omdat de heffingskortingen omhooggaan. De belastingvrije voet gaat naar een inkomen van €8.200 tot €8.750. Zonder arbeidskorting liggen deze bedragen ongeveer €600 lager.

Het totale inkomen telt bij belastingvrij geld verdienen

Bedenk dat het totale inkomen in een jaar telt voor de belastingheffing. Als je met je baan, bijbaan of extra baan een jaarinkomen van €8.200 (2020) overschrijdt ga je per saldo inkomstenbelasting betalen.

De aangifte inkomstenbelasting is het moment om te berekenen of je genoeg belasting hebt betaald, te veel of misschien geld terugkrijgt van de Belastingdienst. Als twee werkgevers beiden met je heffingskortingen rekenen kan het gebeuren dat er te weinig belasting is ingehouden en je volgend jaar extra moet betalen.

De aftrekposten inkomstenbelasting helpen

Er zijn fiscale aftrekposten die je belastbare inkomen kunnen verlagen waardoor je minder belasting betaalt. Denk daarbij aan aftrekposten als giften en de aftrek van hypotheekrente. Meer aftrekposten betekent minder belasting betalen. Echter de Belastingdienst zal nooit meer belasting terugstorten dan dat je aan belasting hebt betaald in een jaar. In 2020 en 2021 is de maximale aftrek tegen een lager percentage (46% en 43%), hierdoor is er in 2020 en 2021 minder belastingteruggave met de aftrekposten haalbaar.

Belastingvrij verdienen en algemene heffingskorting van de minstverdienende partner

De minst verdiende partner zal altijd de zogenaamde aanrechtsubsidie ontvangen via het inkomen van de partner als daarnaast zelf een aantal uren wordt gewerkt. Dan zal, omdat de algemene heffingskorting bij wijze van spreken al in de portemonnee zit, over de inkomsten circa 37% belasting moeten worden betaald. Dat lijkt veel, maar dat komt puur doordat de belastingteruggave in de vorm van de heffingskorting al is ontvangen zonder dat er een eigen inkomen was. Toch zien veel partners die graag wat zouden willen werken dit als een belemmering. Om deze belemmering weg te nemen, is besloten om de aanrechtsubsidie geleidelijk te verlagen. Je krijgt in de meeste gevallen alleen nog algemene heffingskorting als je ook een eigen arbeidsinkomen hebt. Zo zou het betreden van de arbeidsmarkt aantrekkelijker moeten worden.

‘Bij twijfel over fiscale consequenties of vragen over je belastingaangifte, is het altijd goed om de gevolgen in je persoonlijke situatie te laten voorrekenen door een consulent van mijnonlinebelastingadviseur’

Bijverdienen, belasting en de toeslagen

Het bijverdienen kan gevolgen hebben voor de toeslagen, omdat je tweede baan of bijverdiensten als extra inkomen worden gezien. Zorg dat je beneden de vrijstellingen blijft voor inkomen en vermogen, je hebt hier dan geen last van en is bijverdienen zonder enig nadeel mogelijk.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Denk wel dat er wel algemene raadgevingen zijn, maar dat die per persoon of per gezin verschillen. Wat goed is voor het ene gezin, kan totaal niet van toepassing zijn op een ander gezin. En eerlijk duurt het langst, fouten in belastingaangifte of te veel aangevraagde toeslagen worden vrijwel altijd weer rechtgezet met alle gevolgen van dien.

Veel succes met het invullen van de belastingaangifte. Je kunt natuurlijk ook een afspraak maken op mijnonlinebelastingadviseur.nl, dan kun je samen met een van onze consulenten de aangifte doen.

‘Wat is er prettiger dan zeker te weten dat de belastingaangifte goed is gedaan!’
> meer artikelen <