11

Belastingaangifte – wisselende inkomsten, altijd lastig – vraag het mijnonlinebelastingadviseur

Als je inkomen in drie opvolgende jaren sterk varieert, betaal je vaak meer belasting dan bij een gelijke inkomstenverdeling over dezelfde jaren. 

Om de verschillende verdeling gelijkmatiger te maken is er een regeling in het leven geroepen waarmee je bij een sterke wijziging in je inkomsten geld kunt terugvragen aan de Belastingdienst. Dit heet middeling. 

‘Je komt dan in aanmerking voor een teruggave. Maar ook bij andere inkomenswisselingen kan het zijn dat je in aanmerking komt voor belastingteruggave. Altijd nakijken, dus!’

Voorbeeld Wie één jaar €90.000 verdient en de twee jaar erop €40.000, betaalt meer belasting dan wie drie jaar op rij €56.667 verdient. Terwijl in beide gevallen €170.000 verdiend wordt in drie jaar. Dat komt doordat het Nederlandse belastingsysteem werkt met belastingschijven en heffingskortingen. Met een verzoek de inkomens over deze drie jaren te middelen kan in dit geval ongeveer €1.350 worden teruggekregen.

Belastingvrij verdienen in 2019, 2020 en 2021

Het belastingstelsel voor de inkomstenbelasting kent (sinds 2001) vier hoofdelementen die gezamenlijk een belastingvrij inkomen mogelijk maken:


Wie kan geld terugkrijgen?

Met wisselende inkomsten bedoelen we ook een eenmalige uitschieter. Bijvoorbeeld doordat je de afgelopen 8 jaar:

 

Dan kom je vaak in aanmerking voor een teruggave. Maar ook bij andere inkomenswisselingen kan het zijn dat je in aanmerking komt voor belastingteruggave.

Kom ik ook in aanmerking voor een belastingteruggave?

De regeling zelf is nogal ingewikkeld. Bij welke inkomensstijging of -daling je precies geld terugkrijgt, is niet in een paar zinnen uit te leggen. Het heeft onder andere te maken met je inkomen, het moment waarop je meer of minder bent gaan verdienen, of je al dan niet de AOW-leeftijd bereikte en met de tariefschijven.

Soms komen mensen met een inkomensverandering van €10.000 (tussen 2 jaren) al in aanmerking voor een teruggave. Aan de andere kant kunnen anderen met een véél grotere inkomstenstijging of -daling tóch niet in aanmerking komen voor een teruggave.

Handig om te weten: als je inkomsten in alle jaren onder de €25.000 blijven, heb je nooit profijt van middeling. Voor de jaren na 2019 geldt dat middeling geen zin heeft als je inkomen elk jaar onder de €68.000 blijft. Behalve als je al de AOW-leeftijd hebt. Dan heeft middelen geen zin als je inkomen in alle jaren onder de €35.000 is. 

Hoeveel krijg ik dan terug?

Het goede nieuws is dat je dit niet zelf hoeft uit te rekenen.Je kunt online gratis uitrekenen of jij met een 'verzoek om middeling' geld terug kunt krijgen. Je moet wel eerst je aanslagen inkomstenbelasting van de afgelopen jaren verzamelen. Wie de afgelopen jaren aangifte deed via Mijn Belastingdienst, kan de aanslagen van die jaren gemakkelijk daar inzien.

 

‘Kun je een aanslag over een jaar waarover je wilt middelen niet meer vinden in je eigen administratie en/of MijnBelastingdienst?
Vraag het dan aan een consulent van mijnonlinebelastingadviseur’

Wat moet ik doen om die teruggave tekrijgen?

Je kunt het formulier ‘verzoek om middeling’ van de Belastingdienst invullen en opsturen naar het adres van het belastingkantoor van jouw regio.

In het formulier geef je aan welke drie aaneengesloten jaren je wilt middelen. Om daarachter te komen, maak je van tevoren een berekening op de website BerekenHet.nl.  

Hoeveel jaar mag ik terug met middeling?

Dat hangt af van je persoonlijke situatie. Bij een middelingsverzoek dat je inlevert in 2021, kun je in elk geval de jaren vanaf 2016 meenemen.

Wil je ook over een ouder jaar middelen? Soms kun je ook nog de jaren 2013, 2014 en 2015 in de middeling betrekken. De exacte regel is namelijk dat het verzoek om middeling moet worden ingediend binnen 36 maanden nadat de aanslagen over de drie jaren die je wilt middelen allemaal ‘onherroepelijk’ vaststaan. Als je niet in bezwaar gaat tegen een definitieve aanslag, wordt een aanslag 6 weken na de datum op de definitieve aanslag ‘onherroepelijk’.

 

Voorbeeld middelingStel dat je wilt middelen over 2013, 2014 en 2015 en de definitieve aanslag over 2015 is opgelegd op 1 september 2018, dan is die onherroepelijk geworden op 13 oktober 2018. Je hebt dan tot 13 oktober 2021 om een verzoek in te dienen om te middelen over die jaren.

 

TipAls je in bezwaar bent gegaan of naar de rechter bent gestapt naar aanleiding vaneen aanslag van een jaar waarover je wilt middelen, kun je soms nóg verder terug met middelen.

 

Vanaf wanneer mag ik het verzoek doen?

Je mag het middelingsverzoek pas indienen zodra de aanslagen voor alle drie de gekozen jaren onherroepelijk vaststaan. Dat is 6 weken na de datum op de ‘definitieve aanslag’ over die jaren (tenminste: als je geen bezwaar maakt tegen deze aanslagen). De definitieve aanslag ontvang je vaak al een paar maanden na het inzenden van de aangifte, maar de fiscus mag ook de tijd nemen tot drie jaar na het einde van het betreffende jaar. Dat is best vervelend als je een verzoek om middeling wilt indienen. Soms ontvang je in de tussentijd een aanslag met daarop ‘voorlopige aanslag’, maar die mag je niet gebruiken voor je verzoek om middeling.

Beïnvloedt middeling mijn recht optoeslagen?

Middeling leidt niet tot herberekening van de toeslagen, zoals zorgtoeslag of huurtoeslag, die je in de jaren die je middelt hebt ontvangen. De aanslagen die je hebt ontvangen van de Belastingdienst blijven ook gewoon in stand.

Minder inkomsten door corona?

Krijg je jaarlijks een voorlopige aanslag en verwacht je voor 2020 of 2021 minder inkomsten als gevolg van het coronavirus? Dan kun je een verzoek indienen voor verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Dit is vooral aan de orde bij ondernemers en zzp’ers.

Kom je in betalingsproblemen door de directe of indirecte gevolgen van de coronacrisis? Dan kun je uitstel van betaling aanvragen.  

De Belastingdienst heeft naar aanleiding van de coronacrisis ook toegezegd om de komende tijd geen verzuimboete op te leggen voor het niet(tijdig) betalen van een aanslag. Als de boete al is opgelegd, zal die worden teruggedraaid.

Middeling biedt nu nog geen uitkomst, want daarvoor moeten de aanslagen waarover je wil middelen eerst vaststaan. Dat is op zijn vroegst zo in mei 2021. Vanaf dat moment kan middelen wel een aardige teruggave opleveren. Toch kan het slim zijn ook dan nog even geduld te hebben. Mogelijk levert middelen van de jaren 2020 tot en met 2022 een veel grotere teruggave op dan middelen van de jaren 2018 tot en met 2020.

Meer inkomsten vanwege corona?

Werkte je de afgelopen tijd veel over? Bijvoorbeeld omdat je in de zorg werkt of in een van de vitale sectoren? Dan kan het slim zijn om met je werkgever te overleggen over wanneer de gemaakte overwerkuren het best kunnen worden uitbetaald.

Als je toeslagen ontvangt

Als je huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget ontvangt, is het soms gunstiger een deel door te schuiven als vrije tijd naar volgend jaar. Je kunt de gevolgen van een hoger inkomen op je toeslagen berekenen.

Geef (als je die toeslagen ontvangt) bij veel overwerk ook je nieuw verwachte inkomen door. Dat voorkomt dat je achteraf een groot bedrag aan toeslagen moet terugbetalen. 

Als je belastbare jaarinkomen dooroverwerk boven de €68.000 uitstijgt

Verdien je door het overwerk meer dan €68.508, terwijl je zonder dat overwerk daaronder was gebleven? Dan kun je wellicht het hoge belastingtarief van 49,5% vermijden door een gedeelte van de overuren pas volgend jaar te laten uitbetalen.

Dat levert een besparing op als je volgend jaar weer onder die €68.508 blijft. Inclusief het uitbetaalde overwerk. Het tarief is dan naar verwachting 37%. Zo houd je van elke €1.000 bruto overwerkloon ongeveer €125 meer over (netto).

‘Mogelijk levert middelen van de jaren 2020 tot en met 2022 een veel grotere teruggave op dan middelen van de jaren 2018 tot en met 2020’ 

Middeling biedt nu nog geen uitkomst, want daarvoor moeten de aanslagen waarover je wil middelen eerst vaststaan. Vanaf dat moment kan middelen wel een aardige teruggave opleveren. Toch kan het slim zijn ook dan nog even geduld te hebben. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Denk wel dat er wel algemene raadgevingen zijn, maar dat die per persoon of per gezin verschillen. Wat goed is voor het ene gezin, kan totaal niet van toepassing zijn op een ander gezin. En eerlijk duurt het langst, fouten in belastingaangifte of te veel aangevraagde toeslagen worden vrijwel altijd weer rechtgezet met alle gevolgen van dien.

Veel succes met het invullen van de belastingaangifte. Je kunt natuurlijk ook een afspraak maken op mijnonlinebelastingadviseur.nl, dan kun je samen met een van onze consulenten de aangifte doen.

‘Wat is er prettiger dan zeker te weten dat de belastingaangifte goed is gedaan!’
> meer artikelen <