12

Belastingaangifte in coronatijd – vraag het mijnonlinebelastingadviseur

Vanaf 1 maart kun je weer belastingaangifte doen. Als je een brief op de mat hebt gehad, moet je dat voor 1 mei hebben gedaan (of uitstel vragen). Door de coronacrisis is er wel een aantal zaken om goed op te letten, voor zowel particulieren als ondernemers.

‘De overheid heeft sinds het begin van de coronacrisis heel veel steunmaatregelen opgetuigd waar burgers en ondernemers gebruik van kunnen maken om de crisis financieel te overleven’

Veranderingen in persoonlijke situatie

Als er iets is gewijzigd in de persoonlijke situatie, dan is het nog belangrijker om de aangifte goed te controleren en aan te vullen. Zo sloten in 2020 meer mensen dan ooit hun hypotheek over en nog nooit vroegen zoveel mensen een hypotheek aan.

Deze aangifte kijkt terug op een bijzonder jaar. Door de coronacrisis kan er in 2020 voor veel mensen nogal wat veranderd zijn, zoals verlies van inkomen. Het kan ook voorkomen dat iemand bijvoorbeeld voor de eigen woning een betaalpauze met zijn geldverstrekker heeft afgesproken. Dan moet je extra opletten bij de rubriek renteaftrek. Meestal kan rente die niet in het belastingjaar zelf is betaald ook niet worden afgetrokken. Of het toch kan worden afgetrokken hangt af van de afspraak met zo’n geldverstrekker.

‘De gevolgen van de coronacrisis zijn voor iedereen anders. In sommige gevallen hebben wij zicht op die gevolgen, bijvoorbeeld als je als ondernemer gebruik hebt gemaakt van bepaalde steunmaatregelen’, zegt Heleen Bisschoff - Moonen, bij de Belastingdienst verantwoordelijk voor de aangiftecampagne. ‘Maar we kunnen niet alles weten over de situatie van mensen en het effect daarvan op de aangifte. Daarom vragen we iedereen de gegevens in de aangifte goed te controleren en waar nodig aan te vullen.’

Geen rente betaald? Dan ook niet aftrekken

Een van de favoriete aftrekposten is de hypotheekrenteaftrek. De rente die je aan de bank betaalt voor je hypotheekschuld mag je, onder een aantal voorwaarden, aftrekken van je bruto-inkomen. Daardoor daalt het bedrag waarover je belasting hoeft te betalen. Meestal zorgt dat ervoor dat je geld terugkrijgt.

Nu komt de grote maar: hypotheekverstrekkers hebben dit jaar mensen de mogelijkheid gegeven om tijdelijk een betaalpauze in te gelasten voor de hypotheek. Als je daarvan gebruik hebt gemaakt, geldt in de meeste gevallen dat je ook minder hypotheekrente kunt aftrekken, waarschuwt de Belastingdienst.

Steunmaatregelen in de aangifte

Veel ondernemers worden hard geraakt door de coronacrisis. Voor hen is tijdig aangifte doen dit jaar belangrijker dan ooit. Tijdig aangifte doen kan sommige ondernemers een financieel duwtje in de rug geven. Als ondernemer kun je door de coronacrisis een negatief inkomen hebben over 2020, omdat de kosten hoger waren dan de inkomsten. In dat geval verrekent de Belastingdienst dit automatisch met het positief inkomen van de drie voorgaande jaren. Ondernemers kunnen daardoor belasting terugkrijgen.
De Belastingdienst houdt verder in de aangifte rekening met een aantal ontvangen steunmaatregelen. De overbruggingsregelingen (TOZO en TOFA) zijn al vooraf ingevuld in de aangifte inkomstenbelasting. Ondernemers hoeven de gegevens over deze uitkeringen alleen goed te controleren - en indien nodig aan te passen. Ook worden ondernemers in de aangifte gewezen op rubrieken die gaan over de tegemoetkomingen (TOGS en TVL), die zijn aangewezen als vrijgestelde winstbestanddelen. Daarnaast bevat de aangifte een verwijzing naar het versoepelde urencriterium.

TOFA: gewoon belast

Flexwerkers die gebruik hebben gemaakt van de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA), moeten hierover nog wel belasting betalen. Flexers die hun inkomen wegzagen vallen konden voor de maanden maart, april en mei, onder allerlei voorwaarden, een tegemoetkoming krijgen van 1650 euro. Prettig, maar het wordt wel gewoon als inkomen gerekend, en dus moet er belasting over betaald worden. Als het goed is, is dit wel al van tevoren ingevuld.

Soepeleregels voor zzp'ers

Voor zzp'ers zijn de regels wat versoepeld dit jaar. Zelfstandigen zonder personeel komen normaal alleen in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek (een bedrag waarover je geen belasting hoeft te betalen) en de startersaftrek (nog een extra aftrek voor nieuwe ondernemers) als ze minimaal 1225 uur per jaar aan hun zaak hebben gewerkt.

Door de coronacrisis is dat voor veel zzp'ers niet mogelijk geweest. Voor de periode tussen 1 maart en 30 september mag je van de fiscus dit jaar sowieso 24 uur per week rekenen, ook al maakte je die uren niet echt.

Maar ook hier zit wel een addertje onder het gras: als je in loondienst bent gaan werken omdat je als zzp’er niet aan de bak kwam, dan gelden de versoepelde regels niet voor de periode dat je voor een baas werkte. 

TOZO is inkomen

Zzp'ers die een TOZO-uitkering kregen (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) moeten daarover, net als TOFA-ontvangers wel nog belasting betalen. Met de TOZO kunnen ondernemers die bijna niets meer verdienen een aanvulling op het inkomen krijgen tot bijstandsniveau.

Sommige steun is belastingvrij

Heeft jouw bedrijf steun gekregen in de vorm van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) of de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)? Deze subsidies blijven wel onbelast en moeten worden opgegeven als ‘vrijgestelde winstbestanddelen’.

Dat geldt dan weer niet voor de NOW, de loonkostensubsidie. Deze subsidie moeten werkgevers wel rekenen als bedrijfsinkomsten. In principe moet daar dus wel belasting over betaald worden.

Dat wil zeggen: als er wat overblijft om winstbelasting over te heffen. Voor veel bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de regeling, zal hiervan geen sprake zijn. Als het jaar met verlies wordt afgesloten dan verrekent de Belastingdienst dat verlies -als het goed is - automatisch met winsten van de afgelopen drie jaar. Dat betekent dus ook dat je eerder betaalde winstbelasting dan weer (deels) terugkrijgt.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Denk wel dat er wel algemene raadgevingen zijn, maar dat die per persoon of per gezin verschillen. Wat goed is voor het ene gezin, kan totaal niet van toepassing zijn op een ander gezin. En eerlijk duurt het langst, fouten in belastingaangifte of te veel aangevraagde toeslagen worden vrijwel altijd weer rechtgezet met alle gevolgen van dien.

Veel succes met het invullen van de belastingaangifte. Je kunt natuurlijk ook een afspraak maken op mijnonlinebelastingadviseur.nl, dan kun je samen met een van onze consulenten de aangifte doen.

‘De Belastingdienst kan niet alles weten over de situatie van mensen en het effect daarvan op de aangifte. Daarom vragen we iedereen de gegevens in de aangifte goed te controleren en waar nodig aan te vullen/bij te stellen’
> meer artikelen <